Nem Bestyrelse


Få styr på foreningens dokumenter og kommunikation


Med NemAdministrations værktøjer til kommunikation, fildeling
og intranet i boligforeningen får i en platform
der er skræddersyet til boligforeninger

Kommunikation

NemAdministrations besked system gør det nemt for bestyrelsen at kontakte en beboer eller sende beskeder rundt til ejere og lejere mv.
Samtidig gemmes kommmunikationen centralt, så eksempelvis nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at sætte sig ind i sager, og nytilkommende beboere kan læse kommunikationen til og fra deres lejlighed.

Vi udnytter at vi er specialister i boligforeninger, og bruger vores platform til at give jer det bedste besked system der findes. Vores system sættes op til at kende jeres forening, og gøre det let for jer at skrive til bestyrelsen, ejere, lejere osv.

Samtidig med at beskeder sendes som e-mail til modtagerne gemmes de så de kan tilgås senere, og så eksempelvis nye bestyrelsesmedlemmer kan sætte sig ind i sager.

Fildeling

NemAdministrations dokumentserver er et centralt filsystem, hvor foreningen let kan gemme og tilgå deres dokumenter. Udover let adgang har bestyrelsen mulighed for at styre adgangen til dokumenter ud fra om beboerne er medlemmer af bestyrelsen, ejere eller lejere.

Vores system sættes op til at kende jeres forening, og dermed sikre at man kun ser de dokumenter som bestyrelsen har besluttet må vises.
Der er ikke noget besvær med at administrere rettigheder. Når en beboer eksempelvis tilknyttes en lejlighed som ejer får beboeren automatisk adgang til dokumenter for ejere.

Intranet

Ikke al information hører hjemme i dokumenter.

Nogen gange er et intranet bedre til at give information og vejledning til beboerne. Et intranet er lettere at navigere for beboerne, er let at vedligeholde, og åbner op for en række muligheder som kun web kan tilbyde.

Få et intranet til foreningen som kun kan tilgås af beboerne med deres personlige konti. Vi benytter et veletableret og populært produkt (DocuWiki) der er let at bruge og tilbyder foreningen et moderne og velfungerende intranet.

Kontakt os

Ønsker du at få et tilbud på Nem Bestyrelse, eller har du spørgsmål til os,
så kontakt os og hør nærmere.