Spørgsmål og svar


Brug for hjælp? Tag et kik i vores spørgsmål og svar herunder.

Aflæsning

Alle mine måler-id er forkerte. Hvordan kan det være?

Dette skyldes, at de formodentligt er blevet indtastet forkert, eller at der er blevet byttet rundt. Vi løser fejlen ved, at du sender et billede af måler-id’ene til kontakt@nemadministration.dk eller ved at logge på og indsender et billede af måler-id’ene via vores hjælpefunktion. Find hjælpefunktionen ved at trykke på indstastningssiden, herefter klik Hjælp og så Upload billede. I fremtiden skulle du således ikke opleve problemer, når vi har rettet fejlen.

Hvordan aflæser jeg min radiatormåler?

Der findes mange forskellige målertyper til radiatorer, og de fleste af dem kan selvaflæses. Nogle radiatormålere fjernaflæses dog, og nogle ganske få, ældre målere skal aflæses af en montør. Det er derfor meget individuelt hvordan præcis jeres radiatormålere aflæses.

Når aflæsningen startes vil du modtage en e-mail med instrukser til hvordan du aflæser. I denne e-mail vil der også være et link til hvordan præcis jeres målere aflæses.

Hvordan registrerer jeg de aflæste værdier fra min radiatormåler?

Når du skal registrere aflæste værdier, kan det enten gøres ved at klikke på linket Start aflæsning, som du har fået tilsendt i en mail eller ved at logge ind med din personlige konto, hvorfra du manuelt kan indtaste dine aflæsninger.

Hvis du anvender linket, vil du blive sendt direkte videre til din aflæsningsside. Denne kan variere alt efter, hvor mange målere der er registreret i din lejlighed. På siden vil der fremgå en grøn tabel, hvor du skal indtaste måler ID (som er det ID, der er noteret på din måler), sidste aflæsning (her indtastes dit forbrug sidste år: due date value) og aflæsning for forbruget i år (ved årsaflæsningen vil dette være 00000). Skalaværdien kan blot ignoreres. Det er vigtigt, at du gemmer de indtastede værdier ved at klikke på gem indtastning. Du vil herefter modtage en kvittering, som endeligt bekræfter, at du har afsluttet din aflæsning.

Hvis du vælger at logge manuelt ind med din personlige konto, skal du klikke på vand og varme til venstre på siden. Her skal du efterfølgende klikke på foretag aflæsning, hvorefter du kan påbegynde aflæsningen.

Oplever du stadig problemer med din aflæsning, kan du klikke på hjælp til aflæsning, nederst på siden, hvorefter der skal indsendes et billede af værdierne til os. Du vil efterfølgende høre fra os. Du har endvidere modtaget en fil med guide til, hvordan du foretager en aflæsning i linket, som vi sendte, da årsaflæsningen gik i gang.

Hvordan ved jeg, om min indtastning er blevet registreret?

Når du trykker Gem efter at have indtastet dine aflæsninger, bliver de automatisk registreret i vores system. Vi fremsender herefter en kvittering med en bekræftelse af, at vi har modtaget dine aflæsninger. Du kan også altid logge ind på din profil og se, at de nu fremgår af boligforeningens aflæsninger.

Hvis du ikke har modtaget en kvittering, har vi ikke registreret dine aflæsninger korrekt. Du bør derfor skrive til os på kontakt@nemadministration.dk med en beskrivelse af problemet.

Hvornår kan min forening gå i gang med at aflæse målerne?

For at finde ud af hvornår din forening aflæser målere, skal du logge ind med din personlige konto. Denne guide forklarer, hvor du finder oplysninger om, hvornår din forening kan gå i gang med at aflæse målere. Vi vil dog altid automatisk fremsende information til din e-mail om, hvornår det er tid til at aflæse målere.

 1. Find Vand og varme i menuen på siden.
 2. Herefter skal du klikkes på Status, hvor perioden for din forenings aflæsning af målere vil fremgå. Aflæsning kan ikke finde sted før den angivne dato. Du modtager en mail den første dag, når aflæsningen påbegyndes.
Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har indtastet de rigtige værdier. Hvad gør jeg?

Skriv til kontakt@nemadministration.dk med dit navn, din adresse og de aflæste værdier for de pågældende målere (dvs. dine måleres ID), så undersøger vi, om dine værdier er indtastet rigtigt.

Jeg har aflæst mine målere, men de er ikke blevet registreret. Hvad gør jeg?

Der kan i visse tilfælde opstå problemer med registrering af aflæsninger fra målerne. Skriv til os på kontakt@nemadministration.dk med en beskrivelse af problemet, og så forsøger vi at identificere fejlen og vender tilbage snarest muligt.

Jeg har glemt, hvornår vi skal aflæse vores målere. Hvordan finder jeg ud af det?

Du kan altid finde ud af, hvornår du skal aflæse dine målere ved at logge ind med din personlige konto.

 1. Log ind med din personlige konto
 2. Efter du er logget ind, skal du under Vand og varme klikke på Status
 3. Perioden for aflæsning vil fremgå af denne side. Desuden modtager du en e-mail fra os den første dag, det er muligt at starte en aflæsning på.
Jeg har indtastet de forkerte værdier fra min aflæsning. Hvad gør jeg?

Skriv til kontakt@nemadministration.dk med dit navn, din adresse og de rigtige værdier for de pågældende målere (dvs. dine måleres ID), så retter vi fejlen for dig.

Jeg har problemer med at aflæse værdierne på min målere. Hvad gør jeg?

Hvis du har problemer med at aflæse dine værdier, kan du indsende et billede til os, der identificerer problemet.

 1. Log ind med din personlige konto eller anvend linket, du har fået tilsendt i en mail til at aflæse og indtaste dine værdier.
 2. Efter du er logget ind, skal du under vand og varme klikke på foretag aflæsning.
 3. Nederst på den side, kan du klikke på Hjælp til aflæsning, hvorefter du har mulighed for at uploade et billede til os. Du skal vælge Send os et billede. Her vises et pop-up vindue, der beder dig uploade et billede af din måler.
Jeg kan ikke aflæse min måler fordi den giver en fejlbesked. Hvad betyder det?

Formentlig er der en fejl på måleren og den skal udskiftes. Vi tager os kun af varmeregnskabet og vedligeholder ikke foreningens system. Kontakt derfor dem der har installeret systemet. Hovedreglen er at det kun er dem der har installeret systemet som må servicere det.

Min måler er registreret som koldtvandsmåler, men er i virkeligheden en varmtvandsmåler. Kan jeg rette det?

Skriv til os på kontakt@nemadministration.dk med id-nummeret på radiatoren samt din lejlighed og boligforening, så registrerer vi i vores system, at det er en varmtvandsmåler.

Når jeg aflæser værdierne på min måler, er de alt for høje. Hvad gør jeg?

Dette kan skyldes en række forskellige årsager. Det kan være en fejl i din måler, at der er registreret for mange kubikmeter, startværdien er aflæst forkert, der er registreret forkert på en af målerne m.fl.

Vi anbefaler, du sender os en mail på kontakt@nemadministration.dk, hvor du forklarer det konkrete problem (er værdierne for høje eller lave m.fl.), så besvarer vi snarest muligt dit spørgsmål.

Andet

Alle mine måler-id er forkerte. Hvordan kan det være?

Dette skyldes, at de formodentligt er blevet indtastet forkert, eller at der er blevet byttet rundt. Vi løser fejlen ved, at du sender et billede af måler-id’ene til kontakt@nemadministration.dk eller ved at logge på og indsender et billede af måler-id’ene via vores hjælpefunktion. Find hjælpefunktionen ved at trykke på indstastningssiden, herefter klik Hjælp og så Upload billede. I fremtiden skulle du således ikke opleve problemer, når vi har rettet fejlen.

Det er den forkerte lejlighed, der er tilknyttet mit navn på min profil. Hvad gør jeg?

Dette skal vi rette manuelt. Skriv derfor til os på kontakt@nemadministration.dkmed navn, boligforening og den rigtige lejlighed, og vi redigerer det for dig.

Hvad er en energimåler?

En energimåler er en måler, som måler varmeforbruget til en lejlighed eller gulvvarme osv. En energimåler er dermed en direkte måde at måle varmeforbruget på.

Jeg er ny ejer af en lejlighed og skal tilmeldes. Hvordan gør jeg det?

Som ny ejer af en lejlighed, skal du kontakte den forrige ejer af lejligheden og bede vedkommende foretage en flytteaflæsning, hvis han/hun ikke allerede har gjort det. Herefter skulle du gerne modtage et personligt login.

Jeg har en måler, der skal skiftes. Hvad gør jeg?

Det er den virksomhed, som har installeret måleren, som skal hjælpe med udskiftningen af målere. Du bør derfor rette direkte henvendelse til virksomheden.

Mit navn fremgår forkert på min profil. Hvordan ændres det?

Dette skal vi rette manuelt. Skriv derfor til os med det rigtige navn, boligforening og lejlighed på kontakt@nemadministration.dk, og vi redigerer det for dig.

Årsregnskab

Hvornår er årsregnskabet klar?

Følgende skal være på plads før regnskabet kan udarbejdes:

 • Målerne skal være aflæst. Målere der ikke er aflæst indenfor ordinær aflæsningsperiode tildeler vi et skønnet forbrug.
 • Vi skal have modtaget regningen fra kraft-varmeværket samt eventuelt foreningens samlede forbrug, aflæst fra hovedmåleren.
 • Typisk modtager vi også á conto beløberne fra administrator, og balancerer regnskabet ud fra dem. I sjældne tilfælde ønsker man dog ikke det, så regnskabet kan godt afsluttes uden at á conto beløbene er kendt.

Herefter bestræber vi os på at have årsregnskabet klar snarest muligt.

Jeg har modtaget besked om, at jeg skal godkende foreningens årsregnskab. Hvordan gør jeg det?

Det et typisk foreningens bestyrelse, der skal godkende årsregnskabet. For at årsregnskabet kan afsluttes, skal regnskabet være godkendt. Denne guide forklarer, hvordan årsregnskabet godkendes.

 1. Log ind med din personlige konto
 2. I venstre side skal du klikke på Vand og varme. Herefter fremkommer en række faner ude i siden, hvor du skal klikke på Aflæsninger. Ved at klikke her fremkommer en rullemenu, hvor du skal vælge aflæsningsperiode. Du skal vælge den aflæsningsperiode, der stadig er åben – eventuelle tidligere aflæsninger vil fremgå som afsluttet (her vil du dog kunne se foreningens tidligere aflæsninger). Når du vælger den åbne aflæsning, vil alle foreningens igangværende aflæsninger fremgå.
 3. Du skal nu gå ned i bunden af siden, hvor du kan klikke Gem. Ved at klikke Gem kan du godkende foreningens årsregnskab.
Jeg vil sende det godkendte årsregnskab til beboerne i min forening. Hvordan gør jeg det?

Når du har godkendt årsregnskabet, kan du vælge at sende det til beboerne i foreningen. Denne guide forklarer, hvordan du sender årsregnskabet til beboerne i din forening.

 1. Log ind med din personlige konto
 2. Klik på Vand og varme i venstre side. Herefter fremkommer en række faner, hvor du skal vælge Aflæsninger. Her får du overblik over alle aflæsninger, som foreningen har foretaget.
 3. Nederst til højre på siden kan du klikke gem, hvorefter du automatisk får mulighed for at distribuere regnskaberne til beboerne i foreningen.

Flytteaflæsning

Hvem er ansvarlig for at foretage en flytteaflæsning?

Det er udflytter af lejligheden, der skal foretage en aflæsning. Hvis du er lejer, men flytter ud, skal ejer dog foretage flytteaflæsningen.

Hvordan foretager jeg en flytteaflæsning?

Du starter en flytteaflæsning ved at klikke øverst her på siden under Start flytteaflæsning. Her bliver du efterfølgende ført videre til en guide du skal udfylde.

 1. I rullemenuen på første side skal du vælge den bolig, du fraflytter i din forening. Du skal også vælge, hvilken flytteaflæsning du skal foretage – dvs. udlejer du boligen, er den solgt eller skal du overtage forpligtelserne fra din lejer?
 2. Herefter skal du indtaste overtagelsesdato, dvs. den dato, du, din lejer eller ny ejer skal overtage lejligheden.
 3. Du skal nu vælge udflytter af lejligheden, som er enten dig selv eller din lejer.
 4. Bekræft oplysninger. Herefter er du næsten færdig med din flytteaflæsning.
 5. Det eneste der mangler nu er at indtaste værdier for målerne ved fraflytning af lejligheden. Det betyder, at alle målernes værdier skal aflæses og indtastes. Tabellen er opdelt i tre kolonner hhv. måler id, aflæsning og sidste aflæsning. Under måler id indtaster du målerens id. Under aflæsning indtaster du den aflæsning, du netop har foretaget. Ved sidste aflæsning skriver du 0. Husk at indtaste værdier for alle dine målere i lejligheden. Nu skal du gemme din aflæsninger, hvorefter flytteaflæsningen er foretaget.
Hvornår modtager jeg en regning for mit forbrug?

Først når årsregnskabet er klar kan eventuelle flytteregnskaber udarbejdes. Det skyldes at man skal kende den samlede regning fra kraft-varmeværket til foreningen, før de individuelle regnskaber kan udarbejdes.

Som fraflytter har du lavet á conto indbetaling i løbet af året. Når årsregnskabet er udarbejdet vil administrator foretage den endelige afregning med beboerne, inklusiv de fraflyttede.

Produkter og services

Vi vil gerne benytte produktet Nem Bestyrelse. Hvordan gør vi det?

Vi tilbyder en række forskellige løsninger, der gør kommunikationen lettere i foreningen. Hvis I er interesserede i et tilbud, så klik på Kontakt os her på siden, og I hører fra os snarest muligt.

Vi vil gerne indkøbe fælles el til boligforeningen. Hvordan gør vi det?

Hvis du/I er interesseret i at indkøbe fælles el til boligforeningen, sender vi meget gerne et tilbud. Klik på Kontakt os her på siden, og du hører fra os snarest muligt.

Vi vil gerne opstarte vand- og/eller varmeregnskab. Hvordan gør vi det?

Hvis du/I er interesseret i at opstarte vand- og varmeregnskab hos os, sender vi meget gerne et tilbud. Klik på Kontakt os her på siden, og du hører fra os snarest muligt.

Kontakt os

Stadig i tvivl?
Prøv at skrive til os på kontakt@nemadministration.dk
Du kan også bruge formularen herunder