Lovgivning


Hvad siger lovgivningen
om varmebetaling?


Målerbekendtgørelsen

Målerbekendtgørelsen er gældende fra 5. juni 2014

Bekendtgørelse nr. 563
Vejledning til bekendtgørelsen

Desuden trådte følgende ændring i kraft den 1. januar 2015.

Ændring til bekendtgørelsen

Lejeloven

Lejeloven regulerer forholdet mellem lejer og udlejer – herunder i forbindelse med varmebetaling.

Lejeloven
Kapitel VII – Varmebetaling m.v.

Erhvervslejeloven
Kapitel 9 – Betaling for varme og vand m.v

EED – Energieffektivitetsdirektivet

EU direktivet omhandler et mål for reduktion af forbruget for de enkelte medlemslande. I direktivet nævnes blandt andet lejernes mulighed for at følge forbruget.
Energistyrelsen vil formodentlig fremkomme med en bekendtgørelse herom i fremtiden.

EU – Energy Efficiency Directive
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU

Betænkning afgivet af udvalget om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter.

Kommisorium 1992

Varmefordelingsmålere

Gældende regler og anden information samt typegodkendelser for varmefordelingsmålere.

Sikkerhedsstyrelsen

Kontakt os

Har du spørgsmål til lovgivningen eller andet, så kontakt os.